Självservice inom förskola och fritidshem

Här kan du göra en ansökan om plats i förskola eller fritidshem, registrera barnschema, göra inkomständring och avsluta en placering. Har du fått erbjudande om plats kan du svara på erbjudandet här. Du kan också frånvaroanmäla ditt barn till förskola och fritidshem.

När och var det passar dig

Här uträttar du dina ärenden när och var det passar dig. På kontorstid, kvällar, helger, i din dator eller på din smartphone.

För barn 1-5 år kan du ansöka om plats i förskola samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna Fyren. Ansökan kan göras nio månader innan du önskar placering. Det är bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen ska börja.

För skolbarn 6-12 år kan du ansöka om plats i fritidshem samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna Fyren.

Är barnet bosatt i annan kommun?

Om barnet eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan.

Är barnet är bosatt i annan kommun skriver du på ansökan (under extra information) om barnet kommer folkbokföras här i Lidköping vid önskad start eller inte. Om barnet inte kommer att folkbokföras i Lidköpings kommun, ange de särskilda skäl som gör att du söker plats här.

Välj fliken med barnets namn när du kommer till ansökan.

Här kan du tacka ja eller nej till erbjudande om barnomsorg

Om du tackar nej

Då behöver vi veta om du vill avstå från platsen och:

  1. inte stå kvar i kö.
  2. flytta fram önskad start till ett senare datum och i så fall vilket.
  3. stå kvar i kö till de alternativ du uppgett. Det troliga är att det inte frigörs platser förrän i augusti 2022 när barnen som är 6 år slutar för att börja förskoleklass.

Schemat ligger till grund för verksamhetens planering. Därför är det viktigt att du löpande fyller på tider i barnets schema. Det är också viktigt att du respekterar de tider som du kommit överens om med personalen. Om du av någon orsak behöver ändra tiden med kort varsel måste du kontrollera det med personalen.

Tips - appen Edlevo

Det finns en app som heter Edlevo där du enkelt kan registrera barnschema. I appen kan du registrera om någon annan än vårdnadshavare får hämta ditt barn när du inte har möjlighet. Du kan också ändra e-post och telefonnummer, avsluta placering och anmäla sjukfrånvaro till förskola och fritids.

Tänk på att frånvaroanmälan för elev i skolan görs via lärplattformen Tango.

Tips - appen Tieto Edu

Det finns en app som heter Tieto Edu där du enkelt kan anmäla frånvaro till förskola och fritids. I appen kan du registrera om någon annan än vårdnadshavare får hämta ditt barn när du inte har möjlighet. Du kan också ändra e-post och telefonnummer, registrera barnschema och avsluta placering.

Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är sammanboende med. Tänk på att ta med all skattepliktig inkomst. Varje gång din inkomst förändras är det viktigt att du meddelar detta via vår e-tjänst. Uppgifterna du lämnar kommer att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter. Det kan innebära att räkningsmottagaren krävs på retroaktiv betalning.

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar oss om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du Lidköpings kommun.

Du kan ändra telefonnummer och e-postadress.

Folkbokföringsadressen går inte att ändra. Den uppdateras automatiskt via Skatteverket men det kan dröja upp till 14 dagar innan adressen uppdateras.

Ändringar du gör här påverkar även Tango, lärplattformen.

Tips - appen Tieto Edu

Det finns en app som heter Tieto Edu där du enkelt kan ändra e-post och telefonnummer. I appen kan du registrera om någon annan än vårdnadshavare får hämta ditt barn när du inte har möjlighet. Du kan också registrera barnschema, avsluta placering och anmäla sjukfrånvaro till förskola och fritids.

Först väljer du månad och år. Sedan fyller du i familjens sammanlagda inkomst. Därefter fyller du i födelseår, månad och dag för de barn som avgift ska beräknas för. Fjärde barnet är avgiftsfritt.

Beräkningstabell för 2022

Om du har flera barn i förskola eller i fritidshem reduceras avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknar du ditt yngsta barn som Barn 1 i tabellen nedan. Har du barn både i förskola och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som barn två eller tre i den nedersta tabellen. Fjärde barnet är avgiftsfritt. Procentsatsen avser procent av hushållets bruttoinkomst. Ta med i beräkningen att barn 3-5 år med placering i förskola också får ett avdrag på 28 %.

Barn 1-5 år med plats i förskola

Barn 1-5 år med plats i förskola

Barn 1

Barn 2

Barn 3

3 %
max 1572 kr/månad

2 %
max 1048 kr/månad

1 %
max 524 kr/månad

Barn 6-12 år med plats i fritidshem

Barn 6-12 år med plats i fritidshem

Barn 1

Barn 2

Barn 3

2 %
max 1048 kr/månad

1 %
max 524 kr/månad

1 %
max 524 kr/månad

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag du registrerar den. Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden.

Tips - appen Tieto Edu

Det finns en app som heter Tieto Edu där du enkelt kan avsluta placering. I appen kan du registrera om någon annan än vårdnadshavare får hämta ditt barn när du inte har möjlighet. Du kan också ändra e-post och telefonnummer, registrera barnschema och anmäla sjukfrånvaro till förskola och fritids.

Du har möjlighet att skicka sms med information till personalen. Det är viktigt att du skickar meddelandet från ett mobilnummer som finns registrerat i ditt barns kontaktuppgifter samt att det inte är spärrat för betaltjänster. Du betalar inget extra utan endast den sms-taxa som gäller för ditt abonnemang. Ändring av mobilnummer gör du via e-tjänsten Ändra kontaktuppgifter. Tänk på att du skriver in siffrorna i en följd, utan bindestreck eller mellanslag och ange inte landsnummer.

Skicka sms till: 076-944 60 00

Du anger barnets personnummer ååmmdd-xxxx
Det är viktigt att mellanslagen blir rätt. Använd inte Enter (radbyte).
Skicka in efter kl. 18.00 om meddelandet avser nästa dag.
Max 160 tecken på meddelandet.

Exempel:
Info ååmmdd-xxxx Farfar hämtar kl 14.00

E-tjänsterna för förskola och grundskola är stängda på grund av uppdateringar vid några tillfällen. Avbrottet sker mellan 18.30-22.30. Appen för vårdnadshavare påverkas inte.

Stängningstillfällen:

2021

26/1
23/2
30/3
27/4
25/5
22/6
27/7
24/8
28/9
26/10
23/11
28/12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: