Studie- & yrkesvägledning

Har du frågor som rör dina framtida studier, yrken och arbetsliv eller har du frågor om PRAO? Då är du välkommen med dina tankar och funderingar till oss.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Du kan ta kontakt direkt med en studie-och yrkesvägledare för att boka tid till ett vägledningssamtal. Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med:

  • Vägleder och informerar elever inför studie- och yrkesvalssituationer.
  • Organiserar skola-arbetslivsfrågor, framförallt PRAO.
  • Arbetar tillsammans med elevernas handledare/klassinformatörer i arbetet med elevernas studie- och yrkesval.
  • Är en resurs för lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet
  • Är en resurs i elevhälsoteamet i frågor som rör studie- och yrkesval

Kontakt

Marie Sonestedt

Titel: Studie o yrkesvägledare

Enhet: Utbildning

Tel: 0510-770195

E-post: Marie.Sonestedt@edu.lidkoping.se

Kontakt

Erica Norin

Titel: Studie o yrkesvägledare

Enhet: Utbildning

Tel: 0510-770604

E-post: Erica.Norin@edu.lidkoping.se

Kontakt

Johanna Amnerud

Titel: Studie o yrkesvägledare

Enhet: Utbildning

Tel: 0510-770632

E-post: Johanna.Amnerud@edu.lidkoping.se

Information om Prao

Från och med hösten 2018 är PRAO, praktisk arbetslivsorientering, obligatoriskt för grundskolan. Lidköpings kommun kommer vara ålagd att anordna två veckors PRAO. Kommunen har valt att förlägga båda dessa veckor i årskurs 8, en vecka på hösten och en vecka på våren för respektive skola. Tanken med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval samt få en värdefull arbetslivserfarenhet. PRAO innebär också en chans för arbetsgivare att inspirera och ge en realistisk bild av yrket samt knyta kontakter med sina framtida medarbetare. Har ni möjlighet att anordna praoplatser fyll gärna i blanketten anmälan praktikplatsen.se Pdf, 596.7 kB. .

Här finns blankett för dig som elev/vårdnadshavare att fylla i om du ordnat en egenordnad praoplats, egenordnad praoplats. Pdf, 634.6 kB. Den ska lämnas till respektive skolas studie- och yrkesvägledare.

Höstens praoveckor är:

V 46 Fredriksdalskolan

V 47 Dalängskolan

V 48 Rudenschöldskolan

Tack på förhand/ grundskolans elever och personal.

Frågor om Prao? Kontakta:

Kontakt

Roni Sandgren

Titel: Administratör

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-776989

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: