Information Covid-19
Campus Västra Skaraborg

Coronapandemin har nu pågått länge och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Uppdaterat 20211222

Nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten

Från den 23 december gäller nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

 • För folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning bör undervisning bedrivas på plats i lokalerna. Ordinarie undervisning och examinationer inom utbildningar för vuxna omfattas alltså inte av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån. Verksamhetsansvariga bör dock erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när så är möjligt.
 • Rekommendationen som gäller att undvika trängsel i kollektivtrafiken ska inte ses som ett hinder för elever och studerande att ta sig till och från utbildningen.

Se även https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/larosaten-och-annan-hogre-utbildning/#forebyggande Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vi uppmuntrar användning av munskydd och visir vid behov för all personal inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Uppdaterat 20211118

Information om riktlinjer Covid-19 från Folkhälsomyndigheten

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

 • Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera regionerna att erbjuda testning av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Rekommendationen gäller oavsett vaccinationsstatus, men personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna.
 • Liksom tidigare gäller att den som insjuknar ska stanna hemma.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer även utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Orsaken till rekommendationen är dels en ökande smittspridning i många länder i Europa, dels att Folkhälsomyndighetens scenarier har pekat mot en trolig ökning även i Sverige de kommande veckorna.

Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

------------------

Uppdaterat 20211028

Information om riktlinjer Covid-19 från Smittskydd VGR

Nedanstående gäller från 1 november 2021.

Observera att man ändrat definitionen på symptom för Covid-19. Nu är det kopplat till luftvägsinfektion där inte snuva, snor och rinnig näsa ingår. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Rekommendationer till barn i förskoleåldern samt till alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. 
 • Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De behöver som regel inte testa sig för covid-19.

De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. 
 • Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

De som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19. Detta ändras inte den 1 november.

 • De kan komma tillbaka till skola, arbete och fritidsaktiviteter om de stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
 • varit feberfria de två senaste dygnen
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Folkhälsomyndigheten har publicerat uppdaterad information som Smittskyddet VGR lutar sig mot gällande skola/förskola samt generellt för allmänheten:

Vad gäller i skolan från 29 september? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gäller från 1 november Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

------------------

Uppdaterat 20210929

Information om riktlinjer gällande skolans verksamhet och smittspridning Covid-19

Ett antal nationella restriktioner för samhället i stort upphör från 29 september. För Campus Västra Skaraborg gäller följande:

 • närundervisning på plats
 • god handhygien, tvätta händerna ofta och använd handsprit
 • elever och personal med symptom får ej vistas i skolans lokaler
  Undantag fullt vaccinerade som testat negativt, man kan vara i skolan med milda symptom
 • smittspårning ska genomföras vid konstaterad smitta
 • möten kan genomföras fysiskt men digital variant kan användas när det passar
 • inga större elevsamlingar genomförs ännu

Enligt Smittskydd VGR gäller fortfarande att utbildningen ska anpassas efter rådande smittsituation. Detta innebär att distansundervisning för en eller flera klasser med bekräftad smitta kan vara aktuellt.

-------------------

Uppdaterat 20210830

Studerande och deltagare inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuds vaccination mot covid-19

Under vecka 36 kan de första vaccindoserna mot Covid-19 ges på plats till intresserade studerande och deltagare inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-------------------

Uppdaterat 20210531

Campus Västra Skaraborgs plan för återgång till ordinarie verksamhet

Idag tog ordföranden/presidiet i Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslut om hur en återgång till ordinarie verksamhet på Campus Västra Skaraborg ska ske. Återgången till ordinarie verksamhet ska ske under ordnande former och ett steg i taget. Innan steg 2 i augusti görs en avstämning om planen kan omsättas i praktiken.

Studerande får besked om vad som gäller för respektive kurs av sin lärare/utbildningsledare/rektor.

Steg 1 - 7 juni-15 augusti

Distansutbildning kvarstår för de som redan idag har det med undantag av:

 • Elever på grund/gy som påbörjar utbildning i juni månad.
 • SFI prioritering på A och B-kurser och Introduktion SFI (oavsett kurs).
 • Studie- och yrkesvägledare i Lidköping.
 • Sektorsindelning i Lidköping.

Ovan gäller för Lidköping. Rektor gör en bedömning vad gäller utbildning på plats i Vara respektive Essunga utifrån kontakter med lokala tjänstemän.

Steg 2 - 16 augusti - 30 september

 • Max 500 elever förmiddag respektive eftermiddag.
 • Sektorsindelning tillämpas.
 • Rektor/enhetschef prioriterar antal elever/studeranden inom respektive sektor, men det totala antalet inom byggnaden ska inte uppgå till mer än 500 elever/studerande.

Steg 3 - 1 oktober

 • Vi öppnar upp för alla.
 • Sektorsindelning tillämpas i den mån det är möjligt.

-------------------

Uppdaterat 20210216

Undervisning Campus Västra Skaraborg

 • Fortsatt distansundervisning.
 • Maximalt 8 elever i varje klassrum.
 • Besluten grundar sig utifrån de rådande riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten, Utbildningsdepartement och Skolverket.

-------------------

Uppdaterat 20210105

Utbildningsverksamhet Campus Västra Skaraborg tillsvidare, dvs. tills annat beslut fattas.

Komvux samt eftergymnasiala utbildningar följer de riktlinjer som tidigare meddelats. Studerande skall befinna sig inom respektive sektorisering. Separata ingångar.

Campus Västra Skaraborg får ta in max 8 studerande i en lokal för följande moment:

 • Examinationer/kunskapsbedömningar av alla slag som inte kan utföras via distans
 • Laborationer/praktiska moment (även VFU/LIA-moment vid inställd praktisk utbildning som inte kan utföras digitalt)
 • Kartläggningar
 • Intester
 • Prövningar
 • Särskilt stöd/handledning

-------------------

Uppdaterat 20201110

Distansundervisning på Campus Västra Skaraborg 10-20 november

Huvudmannen fattade igår 2020-11-09 ett beslut om att Campus Västra Skaraborg ska återgå till distansutbildning från tisdag den 10 november till fredag 20 november.

Det är svårt att nå våra elever/studerande med kort varsel, vilket innebär att den platsbaserade undervisningen som är planerad för den 10 november får ske samtidigt som information om fortsatt distansutbildning ges. Finns möjligheten att skicka hem eleverna/studerande med hemuppgifter ska detta prioriteras. APL/LIA genomförs om möjligt.

Den 10 november klockan 14:00 låser vi dörrarna.

//Mariella Niemi, Vuxenutbildningschef

-------------------

Uppdaterat 20200824

Nu öppnar Campus Västra Skaraborg delvis upp för platsbundna studier. Undervisningen är fortfarande övervägande på distans.

-------------------

Uppdaterat 20200811

Återgår DELVIS till reguljär undervisning

Campus Västra Skaraborg kommer DELVIS att återgå till reguljär utbildning under hösten, men den huvudsakliga undervisningsformen kommer fortsatt att vara distansstudier.

Elever/studerande vid Grund/Gy, SFI, Särvux, yrkesvux och de eftergymnasiala utbildningarna kommer att ha egna ingångar respektive utgångar. Vi har möjlighet att ta in 450 elever/studerande på plats, men salarna kommer enbart att ha halv kapacitet då vi självklart tillämpar social distansering.

På Röda Kvarn, Campus Vara respektive Campus Essunga gäller max 50 elever i respektive byggnad alt. lokal (beroende på förutsättningarna).

 • Vi uppmanar alla att inte använda kollektivtrafiken, kan du resa på annat sätt så gör det.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma om du har symptom.

Mer information kommer. Vid frågor kontakta din rektor eller lärare.

-------------------

Uppdaterat 20200626

Öppnar för fysiska besök

Nu öppnar Campus Västra Skaraborg dörrarna för fysiska möten med till exempel studie- och yrkesvägledare. Boka genom mail eller telefonsamtal till berörd person. Möjligheten till möten på distans finns fortsatt kvar för dig som föredrar det.

Du blir hämtad i receptionen och följs sedan ut av personen du haft möte med. I receptionen tillämpas ett kölappssystem. Högst åtta personer kan vänta på sin tur samtidigt. Är det fler än åtta personer som väntar utanför receptionen ber vi dig vänta utanför byggnaden.

Öppettider
Måndag-fredag klockan 07:30-09:00, 09:30-12:00, 12:30-14:00.

Fortsätt att hålla er uppdaterade

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.
Krisinformation Länk till annan webbplats.
Västra Götalandsregionen
Länk till annan webbplats.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer lärosäten och annan högre utbildning Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: