Prövning

Du som redan har kunskaper i ett ämne eller föredrar mycket självständiga studier kan få betyg genom att göra en prövning. Prövningen kan göras även om du tidigare fått betyg i samma kurs. Däremot kan du inte söka studiemedel för en kurs som du gör prövning i.

Den som redan har betyget G-VG eller E-B är inte behörig att läsa en kurs igen för att höja sitt betyg. I så fall måste man genomföra en prövning.

Möjligheten till prövning i kurser som gällde den 30 juni 2001 upphörde vid halvårsskiftet 2006. Du kan fortfarande göra prövning i kurser som gällde till och med 30 juni 2011 (30 juni 2012 på vuxenutbildningen) förutsatt att du påbörjat någon kurs enligt dessa kursplaner. Prövningen gäller alltid hela kursen. Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden.

Anmäl dig till prövning via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs. Under vissa förutsättningar är prövningen gratis.
Inbetald avgift återbetalas inte.

Våra studie- och yrkesvägledare svarar på dina frågor om prövning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: