Digital kompetens 2

Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå

Hur man kan använda digitala verktyg och medier för att söka information och kommunicera.

Beskrivning av kursen

Praktisk digital kompetens

  • Att med hjälp av digitala verktyg och medier kunna hantera några enkla situationer i vardagen och på en arbetsplats, till exempel ordbehandling och e-post.
  • Att kunna hantera några vanliga digitala tjänster i samhället.
  • Att kunna skapa och presentera ett enkelt innehåll med hjälp av några digitala verktyg och medier.
  • Att kommunicera och samarbeta med hjälp av några vanliga digitala verktyg.

Att söka och värdera information

  • Att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet.
  • Att vara källkritisk och reflektera över hur avsändaren påverkar innehållet i olika digitala medier.

Rekommenderade förkunskaper

Digital kompetens 1

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan.

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Kursen bygger på självstudier med stöd av lärare genom handledning. Du studerar självständigt enligt den planering som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon. Kursen passar dig som kan ta stort ansvar för dina studier och som vill kunna kombinera studier med arbete.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser. För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt om du arbetar, eftersom dessa sker dagtid.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?