Start
23 jan 2023
Var
Lidköping och distans
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå
Start
---
Var
Lidköping och distans
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Beskrivning av kursen

  • Reaktionshastighet och kemisk jämvikt.
  • Reaktionshastighet. Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter.
  • Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer.
  • Organisk kemi: Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet. Reaktionsmekanismer.
  • Biokemi: Det genetiska informationsflödet. Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå. Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer.
  • Analytisk kemi: Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys. Resonemang om provtagning, detektionsnivå, riktighet och precision samt systematiska och slumpmässiga felkällor.
  • Kemins karaktär och arbetssätt

Rekommenderade förkunskaper

Kemi 1 eller motsvarande

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Kursen bygger på självstudier med stöd av lärare genom handledning. Du studerar självständigt enligt den planering som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon. Kursen passar dig som kan ta stort ansvar för dina studier och som vill kunna kombinera studier med arbete.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser. För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt om du arbetar, eftersom dessa sker dagtid.