Start
23 jan 2023
Var
Lidköping och distans
Poäng/tid
50 p
Studietakt
12,5%
Studieform
Gymnasienivå
Start
---
Var
Lidköping och distans
Poäng/tid
50 p
Studietakt
12,5%
Studieform
Gymnasienivå

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. 

Beskrivning av kursen

 Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. 

Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information. 

Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. 

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. 

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. 

Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. 

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller Svenska som andraspråk grund

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Kursen bygger på självstudier med stöd av lärare genom handledning. Du studerar självständigt enligt den planering som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon. Kursen passar dig som kan ta stort ansvar för dina studier och som vill kunna kombinera studier med arbete.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser. För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt om du arbetar, eftersom dessa sker dagtid.