Samhällskunskap 2

Start
23 jan 2023
Var
Lidköping och distans
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå
Start
---
Var
Lidköping och distans
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå

I ämnet samhällskunskap studerar vi olika samhällsfrågor för att fördjupa våra kunskaper om människors livsvillkor.

Beskrivning av kursen

I kursen Samhällskunskap 2 undersöker vi samhällets ekonomiska och ideologiska förhållanden och ställer oss frågor som

  • Vilka idéer har format vårt samhälle?
  • Hur ser samhällets ekonomiska förhållanden ut och varför ser de ut på detta sätt?
  • Varför har människor så olika livsvillkor i olika delar av världen?

En viktig del av kursen är analysera samhällsförhållanden och försöka förstå orsaker och konsekvenser till hur samhället ser ut idag.

Genomförande

Under kursen så får du ca 2 undervisningstimmar per vecka då vi har genomgångar och diskussioner. Mellan lektionerna arbetar du på egen hand med läroboken och instuderingsfrågor för att repetera och förbereda dig inför nästa lektion.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Dina kunskaper bedöms genom några större skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande vid diskussioner.

Rekommenderade förkunskaper

Samhällskunskap 1b eller motsvarande

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Kursen bygger på självstudier med stöd av lärare genom handledning. Du studerar självständigt enligt den planering som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon. Kursen passar dig som kan ta stort ansvar för dina studier och som vill kunna kombinera studier med arbete.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser. För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt om du arbetar, eftersom dessa sker dagtid.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?