Start
3 apr 2023
Var
Lidköping och distans
Poäng/tid
100 p
Studietakt
50%
Studieform
Gymnasienivå
Start
---
Var
Lidköping och distans
Poäng/tid
100 p
Studietakt
50%
Studieform
Gymnasienivå

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Beskrivning av kursen

Gymnasiekursen Svenska 3 pågår i en termin och vänder sig till dig som har svenska som modersmål.

Genomförande

Vi har lektioner varje vecka, men de uppgifter du får gör du till stor del på egen hand. Möjlighet till handledning finns. Exempel på innehåll i kursen: disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning. Form och stil i olika typer av skriftliga texter, såväl skönlitterära som vetenskapliga.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Muntliga presentationer, inlämningsuppgifter, seminarium, nationellt prov.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska 2 eller motsvarande

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Kursen bygger på självstudier med stöd av lärare genom handledning. Du studerar självständigt enligt den planering som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon. Kursen passar dig som kan ta stort ansvar för dina studier och som vill kunna kombinera studier med arbete.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser. För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt om du arbetar, eftersom dessa sker dagtid.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?