Start
5 sep 2022
Var
Campus
Poäng/tid
400 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
400 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Är du en problemlösare och vill jobba med att skapa effektiva flöden inom företag? Behovet av Logistiker blir allt viktigare och ökar inom många branscher. Utbildningen pågår i 2 år och omfattar 400 yrkeshögskolepoäng.

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats som ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands i hela Europa.

Beskrivning av programmet

Genom utbildningen får du kunskap om hur du planerar hela logistikflöden och väljer transportlösningar utifrån såväl miljömässiga som ekonomiska förutsättningar. Du får dessutom kunskap om godshantering och lagerstyrning och blir väl förtrogen med de digitala verktyg som finns för logistikplanering och hantering. Du får färdigheter i att lastplanera, fyllnadsberäkna och göra bärighetsanalyser.

Programmet innåller följande kurser med respektive yrkeshögskolepoäng (yhp) 5 yhp motsvarar 1 veckas studier.

 • Affärsengelska, specialiserat på logistik
 • Ekonomi och energieffektivitet
 • Företagsekonomi
 • Förhandlingsteknik och kommunikation
 • Godshantering
 • IT för logistiker
 • Juridik, transport- och logistikrätt
 • LIA 1
 • Logistik inklusive lagerstyrning
 • Miljöpåverkan, miljö och kvalitetssystem
 • Examensarbete

Genomförande

Föreläsningarna ges på Campus Västra Skaraborg med sändning från Varberg som är huvudort. Utbildningen är en platsbunden heltidsutbildning med stor näringslivsanknytning genom bland annat LIA (praktik) på företag där du redan under studietiden skapar viktiga kontakter som leder till jobb. Utbildningen är en heltidsutbildning, 40 timmar/veckan och du har rätt till studiemedel, CSN. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng och motsvarar två års heltidsstudier.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan du arbeta med att planera logistikflöden och välja transportlösningar utifrån såväl miljömässiga som ekonomiska förutsättningar.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Utbildningen innehåller två LIA kurser:
LIA 1 = 4 veckor
LIA 2 = 10 veckor

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anne-Marie Kaufmann

E-post: Anne-Marie.Kaufmann@edu.lidkoping.se