Påverka din kommun

Vill du påverka besluten som fattas i Lidköpings kommun? Du är välkommen att lämna synpunkter, klagomål, egna förslag eller ställa frågor.

Har du förbättringsförslag kring kommunens verksamheter och hur kommunen kan utvecklas som plats att leva och bo på? Då kan du skicka in dina förslag och idéer via denna e-tjänst. Ditt bidrag skickas till berörd verksamhet för hantering och återkoppling. Alla inkomna medborgaridéer redovisas till politikerna i ansvarig nämnd. Om det är ett mer omfattande förslag kan det krävas ett politiskt beslut. I fråga om mer vardagliga idéer tar de del av såväl idén som svaret i efterhand.

Här lämnar du din medborgaridé. Länk till annan webbplats.

Har du en fråga av mer vardaglig karaktär om exempelvis öppettider använder du vår e-tjänst: Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, felanmälan, klagomål eller ställ en fråga) Länk till annan webbplats.

Vill du anmäla att något är trasigt (till exempel belysning, parkskötsel, parkbänkar, klotter, trasiga busskurer, skyltning, farthinder eller cykelställ) använder du vår tjänst: Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, felanmälan, klagomål eller ställ en fråga) Länk till annan webbplats.

Dina synpunkter och klagomål är värdefulla! De hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. Det kan vara praktiska förslag, beröm eller klagomål. De tas om hand av kommunens kontaktcenter och fördelas till berörd förvaltning.

Här lämnar en synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats.

Om du uppger kontaktuppgifter kan vi ge dig ett personligt svar, men du kan också välja att vara anonym. Synpunkter och klagomål är offentliga handlingar. Det betyder att alla som vill får läsa dem.

På kommunfullmäktiges sammanträden (utom juni och december), har du som kommunmedlem, möjlighet att ställa frågor till kommunen under ”Allmänhetens frågestund”. Allmänhetens frågestund hålls i början på sammanträdet och får ta max 30 minuter.

  • Frågan ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsens kansli senast sista vardagen före kommunfullmäktiges. Du måste uppge ditt namn, adress och telefonnummer.
  • Frågan ska vara av allmänt intresse och handla om kommunens ansvarsområde. Frågan får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild.
  • Du får själv presentera din fråga i kommunfullmäktige, under som längs tre minuter samt en följdfråga under högst tre minuter.
  • Under frågestunden får inte någon överläggning äga rum.
  • Om inte alla frågor får svar vid en frågestund får fullmäktiges ordförande flytta obesvarade frågor till nästa frågestund.
  • Ordföranden och vice ordförandena beslutar vilka frågor som får ställas på frågestunden. Förtroendevalda eller anställda hos kommunen får kallas för att lämna upplysningar om frågan.

Du kan lämna in din fråga till Kontaktcenter i stadshuset eller skicka eller e-posta din fråga till:
Lidköpings kommun
Kommunstyrelsens verksamheter, kansli
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern
e-post: Kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: